4 Yat Limanı İçin İhaleye Çıkılıyor

Balıkesir Avşa Adası Türkeli Yat Limanı İskeleler ile Üstyapı Tesisleri İnşaatı, Tekirdağ Yat Limanı, Çeşme Şifne Yat Limanı ve Silivri Yat Limanı projeleri

4 Yat Limanı İçin İhaleye Çıkılıyor
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı, - Balıkesir Avşa Adası Türkeli Yat Limanı İskeleler ile Üstyapı Tesisleri İnşaatı, Tekirdağ Yat Limanı, Çeşme Şifne Yat Limanı ve Silivri Yat Limanı projeleri için ihaleye çıkıyor. İhaleye katılabilmek için ödenmesi gereken geçici teminat tutarı ise 200 bin TL olarak açıklandı.Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ayrıntıları şöyle:


"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından,

- Balıkesir Avşa Adası Türkeli Yat Limanı İskeleler ile Üstyapı Tesisleri İnşaatı,

- Tekirdağ Yat Limanı,

- Çeşme Şifne Yat Limanı,

- Silivri Yat Limanı,

Projeleri 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun” kapsamında ihale edilecektir.

1 - Söz konusu işlerin ihaleleri Teklif Verme Şartnamelerinde detaylandırılan usul ve esaslar kapsamında kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

2 - İstekliler Projelere ait ihale dosyalarını 28/10/2013 tarihinden itibaren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek / ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığı 523 No’lu odada ücretsiz olarak görebilirler. Ancak,  ihalelere iştirak etmek için ihale dosya bedeli olan her bir proje için KDV dâhil 1.000,00-TL’nı (BinTürkLirası) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırmalarını müteakip buna dair makbuzla birlikte Liman Yapım Dairesi Başkanlığına müracaat ederek dosyalarını almaları gerekmektedir

3 - Söz konusu işlerin teklifleri, ihaleye ait işlerin Teklif Verme Şartnamelerinde belirtilen teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar bizzat istekli veya vekili tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek / ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığı 523 No’lu odada bulunan görevlilere teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo v.b. yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranacak şartlar işlerin Teklif Verme Şartnamesinde belirtilmiş olup, bu işlerin her birisi için geçici teminat tutarı 200.000,00-TL’dır (İkiyüzbinTürkLirası).

5 - Bu projeler ile ilgili teklif verme son tarihleri bu işlere ait Teklif Verme Şartnamesinde belirtilmiştir.

6 - Adı geçen projelerde Görevli Şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecektir.

7 - Yukarıda ismi belirtilen işler, 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yürütülecektir.

8 - İdare uygun teklifi tespit etmekte, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbest olup, İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar."
YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176

banner190